Visie

Algemene kracht - snel voetenwerk - loopcoördinatie

Studies hebben uitgewezen dat vroegtijdige specialisatie sterk afgeraden wordt voor de leeftijd van 12 jaar. Vroege specialisatie kan o.a. leiden tot eenzijdige spierbelasting, drop-out, stagnerende prestatieve ontwikkeling op latere leeftijd. Daarom willen wij als omnisportclub een gevarieerd bewegingsprogramma aanbieden, met een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling.  Tevens willen wij de coördinatie bij de kinderen bevorderen. Coördinatieoefeningen snel leren is alleen mogelijk via een veelzijdige motorische basis. Thema’s als oog-handcoördinatie, oog-voetcoördinatie, evenwicht, lateralisatie,( reactie-)snelheid, grootmotorische coördinatie komen dan ook ruim aan bod in ons programma.  Verscheidene sporttakken worden aangeboden zoals voetbal, atletiek, judo, rugby, handbal, badminton, zwemmen, basketbal, turnen en tafeltennis. Zodoende krijgen de kinderen een aantrekkelijke en gevarieerde opleiding en hoeft het kind nog niet specifiek  voor een bepaalde sport te kiezen. Veelzijdigheid in bewegen stemt overeen met de bewegingsdrang van kinderen en is een belangrijke motivatie in leerpsychologisch opzicht. Veelzijdigheid leidt tot een snellere opname van nieuwe motorische vaardigheden. In functie van aanleg en interesse kan het kind zich dan specialiseren vanaf 12 jaar. We zullen hen dan hierbij ook graag met raad bijstaan.

Onze doelgroep zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar. Bij de allerjongsten (4 tot 6 jarigen) ligt de aandacht op bewegingsvaardigheden aanleren door middel van speelse training en bewegingsparcours. Vanaf 7 jaar werken we met een programma in functie van de voornoemde thema's en leren ze technieken van verschillende sporttakken. Hierdoor worden zowel onderlichaam als bovenlichaam getraind en bijgevolg alle spiergroepen. Onze visie is afgestemd op het 'Long Term Athlete Development'.  We zijn er dan ook sterk van overtuigd dat ons programma zal bijdragen tot een verbetering van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de kinderen maar ook door zijn variatie tot sportvreugde. Door deze diversificatie wordt de kans op een vroegtijdige burn-out vermeden.

We willen een laagdrempelige club zijn. Daarom trachten we het lidgeld zo laag mogelijk te houden en toch een kwalitatieve opleiding te geven !